Kurzy prípravy na manželstvo sa začínajú vždy vo štvrtok o 16:00 hod. registráciou a končia v nedeľu po obede okolo 14:00 hod.
akcia pre Vás
Pre účastníkov Kurzu prípravy na manželstvo poskytujeme 10% zľavu na kurz Rút do roka od uzatvorenia sobáša.
Kurz v termíne
19. - 22.09.2024
Kurz v termíne
07. - 10.11.2024
Kurz v termíne
05. - 08.12.2024