Na kurze prípravy na manželstvo spolu prejdeme 10 tém, ktoré boli schválene Konferenciou biskupov Slovenska a ktoré majú odzieť na každej príprave na manželstvo. Či už ide o kurz alebo individuálnu prípravu u kňaza vo farnosti. Tieto témy prednášajú odborníci v jednotlivých oblastiach – kňazi, lekári, psychológ a manželské páry. 

Povolanie do manželstva a zodpovedná príprava na manželstvo

Táto téme nás vedie k tomu odkiaľ pramení manželstvo. Prečo je v mužovi a žene túžba nebyť sám? Odkiaľ sa berie táto týžba? 

Boh nám dáva dve popolana, ktoré nás vedú k cieľu nášho života – manželstvo a panenstvo pre božie kráľovstvo. V oboch môžme žiť spoločenstvo, lásku, žiť svätosť a dosiahnúť cieľ nášho života.

Ak chceme, aby naše manželstvo bolo dobré, je potrebné ho postaviť na pevnom základe a tým je zodpovedná príprava, ktorá je aj prvým predpokladom dobrého manželstva. Počas prednášky postupne odhalime tie ďalšie. 

Ľudská pohlavnosť, rozdielnosť a doplnkovosť muža a ženy

Táto téma nám približuje pohľad na osobu človeka, sexualitu muža a ženy. Kým sme, čo je našou podstatou, akí sme, ako sa navzájom dopĺňajme a v čom sme odlišní. Je to kľúčová téma, ktorá nás pozýva hľadieť na seba navzájom ako na dar.

Manželská láska

V téme manželská láska sa delíme o príbeh našej lásky ako aj o vlastné skúsenosti s:

  • podstatou lásky

  • štyrmi piliermi, na ktorých manželská láska stojí

  • hodnotou a ovocím zápasu o predmanželskú čistotu.

Zároveň snúbencom ponúkame priestor aj na prehodnotenie stavu ich vzájomnej lásky a prijatie rozhodnutia pre vykročenie na cestu ku skutočnej LÁSKE.

Komunikácia v manželstve
a riešenie konfliktov

Takmer v každom manželstve, ktoré sa rozpadá, zlyháva komunikácia. Komunikácia medzi manželmi je zručnosť, ktorú môžeme trénovať a rozvíjať, je dôležité začať čím skôr. V rámci témy komunikácia si snúbenci cibria schopnosť počúvať aj rozprávať sa medzi sebou navzájom. Zároveň sa učia ako efektívne pristupovať ku konfliktu a riešiť ho tak, aby viedol k prehĺbeniu vzťahu. Praktická prezentácia témy  umožňuje snúbencom rozpoznať medzery vo vzájomnej komunikácii a možné komunikačné pasce.

Kresťanská viera

Čo je viera? Čo v nás vyvoláva toto slovo? Počas tejto témy pôjdeme k základu, ktorý nám odhaľuje ten skutočný obraz o Bohu, že On je láska, a tým základom je Božie slovo. Počas témy postupne prejdeme základne pravdy – Boh je láska, je tu hriech, ktorý ničí náš život, Ježiš vyriešil tento problém, keď za nás zomrel, Ježiš chce byť ten prvý v našom živote, dostávame Ducha, ktorý nás vedie a dáva nám život… Táto téma nie je  o dogmách a poučkách viery, ale snaží sa nás priviesť k dôležitému kroku nášho života, ktorý ho môže úplne zmeniť.

Kresťanská mravnosť

Mravnosť – je Boží zákon spájaný mnohokrát s negatívnymi pocitmi, s výčitkami vo svedomí, s pohľadom na to, čo je zakázané. Prijmite ponuku pozrieť sa na ten istý zákon, túto Božiu ponuku, z pohľadu dôvery v Otcovskú starostlivosť. Pozvanie k spoznaniu návodu pre dobrý život

Kresťanský štýl v rodine

V tejto téme sa dozvieme ako budovať svoju vieru v rodine a hľadať cestu k modlitbe. Ako žiť svoj sviatostný život a zdieľať ho s inými rodinami v spoločenstve. Pozrieme sa na to, čo by nemalo chýbať v kresťanskej rodine. Aký postoj by mal mať kresťan k spoločnosti a politike, k ekológii, k práci a k spravovaniu financií.

Zodpovedné rodičovstvo, prirodzené metódy plánovania rodičovstva

Byť zodpovedným manželom, partnerom ale aj rodičom nás pozýva spoznať nádherný plán, ktorý Boh vložil do cyklu ženy. Moderným spôsobom prostredníctvom odborníkov sa budeme venovať téme plánovania rodičovstva. Čo môžem a čo už nie, kde sú aké hranice? Čo je škodlivé pre náš život? Toto všetko a ešte veľa iného … tešíme sa na Vás.

Príprava na rodičovstvo a výchovu detí

V tejto téme sa zamýšľame nad tým,  čo znamená byť zodpovedným rodičom na základe Božích princípov a ako sa stať (nielen) vzorom pri výchove detí, ktoré nám boli zverené, aby sme s nimi spolu kráčali týmto životom. Opierame sa tu o základne hodnoty a pravdy, ktoré sú dôležité pre zdravý a sebavedomý vývoj dieťaťa, ako aj zameranie sa na jeho duchovnú hodnotu, ku ktorej bol povolaný každý z nás, aby sme mohli zažívať naplnenie vzťahu s Bohom a tak mohli byť svetlom pre ostatných. Všetko toto sa deje skrze činnú lásku v rodine, a preto v téme rozoberáme, ako ju vyjadrovať vo vzťahu k deťom a vo výchove. V neposlednom rade otvárame aj pohľad na rôzne témy, ktoré rezonujú v dnešnej dobe a vplývajú na naše rodičovstvo, ako sú mediálna výchova, rizikové obdobia, vzdor … . Témy sú obohatené o videá a osobné svedectvá. 

Sviatosti, Sviatosť manželstva

Odhaľujeme tajomstvo Božej prítomnosti medzi sviatostne sobášenými manželmi. Zamyslíme sa nad tým, aká je to tá pravá sviatostná láska. Aké dobrá môžeme čerpať a aké požiadavky sú k jej prijatiu? Čo v nás spôsobuje prijatie tejto sviatosti? Kým sa staneme?