Kurz prípravy do manželstva na Sigorde

Ide o trojdňový kurz počas ktorého sa dvaja ľudia pripravujú na prijatie sviatosti manželstva. V tomto čase si prejdu 10 tém, ktoré sú zamerané na manželský život.

Čo Vám kurz prinesie?

Prípravu na manželstvo

Témy kurzu ukážu, na čo všetko sa má snúbenecký pár ešte pred uzavretím manželstva zamerať. Skúsení lektori postupne prevedú snúbencov jednotlivými témami a ukážu im riešenia problémov, ktoré najčastejšie v manželstvách nastávajú.

Hlbšie spoznanie svojho partnera

Okrem prepracovaných tém, sú súčasťou aj praktické ukážky, otázky, či sebareflexné testy, ktoré pomôžu k ešte hlbšiemu vzájomnému spoznaniu partnerov.

Upevnenie a prehĺbenie vzťahu

Celým kurzom vás sprevádzajú lektori, ktorí vytvárajú priateľské prostredie, aby ste mohli ešte viac prehĺbiť a upevniť váš vzťah.

Je určený pre tých, ktorí

majú vzťah a chcú si ho prehĺbiť, lepšie sa spoznať

sa pripravujú na prijatie sviatosti manželstva

chcú mať šťastné a dobré manželstvo

Tím, ktorý Vám bude slúžiť

Peter a Petra

Jakubovi

Manželmi sú 23 rokov a v službe snúbencom 15 rokov.

Tomáš a Lucia

Šimovi

Manželmi sú 15 rokov a v službe snúbencom sú 10 rokov.

Ivan a Mária

štefkovi

Manželmi sú 17 rokov a v službe snúbencom sú 9 rokov.

Martina a Peter

Reľovski

Manželmi sú 12 rokov a v službe snúbencom sú 9 rokov.

Ján a Miriama

Kalakajovi

Manželmi sú 7 rokov a v službe snúbencom sú 2 roky.

Jozef a Dana

Greškovi

Manželmi sú 23 rokov a v službe snúbencom sú 11 rokov.

Stanislav a Monika

Činčárovi

Manželmi sú 12 rokov a v službe snúbencom sú 5 rokov.

Ondrej a Oľga

Fehérovi

Manželmi sú 15 rokov a v službe snúbencom sú 1 rok.

Ivan a Mária

Szentkeresztyovi

Manželmi sú 18 rokov a v službe snúbencom sú 11 rokov.

František

Orlovský

V manželstve je 34 rokov a v službe snúbencom je 15 rokov.

Matúš a Veronika

Verbovi

Manželmi sú 10 rokov a v službe snúbencom sú 9 rokov.

V čom je tento kurz výnimočný

"Kurz je výnimočný vo viacerých oblastiach, ale najpodstatnejšia je práve tá, ku ktorej sme boli všetci povolaní tým, že sme sa ocitli v tomto živote a v tomto bytí. Tou oblasťou, ktorá sa ponúka aj na tomto kurze je poznať Jeho a pýtať sa počas týchto 4 dní to známe 'Adam, kde si... '. Kde som ja vo vzťahu k Bohu.... Nezabúdajme, že darovať lásku tomu druhému vieme len vtedy, keď sme ňou preniknutí a tou Láskou je On sám. Tento kurz je dobrou príležitosťou zatiahnuť na hlbinu nielen vo vzťahu k snúbencovi resp. snúbenici."
manželia Štefkovi
"Kurz je výnimočný v tom, že témy prezentujú manželia, z ktorých hovoria skúsenosti. Prešli si krásnymi aj ťažkými situáciami, s ktorými sa podelili. Máme možnosť sa s nimi rozprávať a pýtať sa na veci, ktoré nás zaujímajú. Vyhodou kurzu je aj to, že nedochádzame, ale môžme bývať v Centre počas celého kurzu a môžme sa večer rozprávať a pýtať sa na rôzne veci. Práca na vašom manželstve nezačína až po svadbe, dôležitá je kvalitná príprava, ktorú tento kurz ponúka. Kurz ponúka aj dlhoročné skúsenosti tímu s prácou so snúbencami. "
manželia Kalakajovi